STRAATSBURG - Het Europees Parlement (EP) zoekt de confrontatie met de EU-lidstaten over de Europese uitgaven volgend jaar. Het parlement wil niet dat er wordt gesnoeid in de begroting voor 2013.

Dat bleek dinsdag in het EP in Straatsburg. Een meerderheid stemde voor het terugdraaien van de besparingen die de lidstaten eisen.

Het EP steunt de voorstellen van de Europese Commissie in Brussel om de begroting 2013 met 6,8 procent te laten stijgen naar 137,9 miljard euro. Volgens de EU-lidstaten is een stijging van 2,79 procent meer dan voldoende. Het EP wil zelfs extra geld om onder meer economische groei en werkgelegenheid te stimuleren.

Nu het parlement een definitief standpunt heeft ingenomen, kunnen vrijdag de onderhandelingen tussen het parlement en de lidstaten beginnen. De bedoeling is dat er op 9 november een akkoord wordt bereikt.

Nederland

Nederland is een van de landen die fors willen snijden in de Europese begroting. Den Haag vindt het onbegrijpelijk dat er meer geld naar Europa gaat terwijl lidstaten de broekriem moeten aantrekken wegens de crisis en strengere Europese begrotingsregels.

Veel Nederlandse Europarlementariërs stemden tegen de verhoging, maar D66 stemde voor. Bij de 6,8 procent verhoging gaat het om geld dat nodig is voor eerder aangegane verplichtingen, lichtte D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy toe.

De partij wijst erop dat 2012 en 2013 de laatste jaren zijn van de lopende meerjarenbegroting. "Het is vergelijkbaar met het bouwen van een huis. De aanbetalingen en eerste rekeningen zijn laag, de eindafrekeningen het hoogst'', aldus Gerbrandy.