AMSTERDAM - Een nieuwe vorstverletregeling, die dinsdag in de Tweede Kamer wordt behandeld, wordt de doodsteek voor veel installatiebedrijven, meent branchevereniging UNETO-VNI.

Andere vakbonden als FNV en CNV en wergeversvereniging Metaalunie hebben ook kritiek op de nieuwe wet (de Calamiteitenregeling).

Werknemers kunnen momenteel bij vorst een beroep doen op een vorstverletregeling, waarbij zij een tijdelijke WW-uitkering krijgen. Die regeling wordt door de bedrijfstak zelf betaald.

In het wetsvoorstel moeten werkgevers bij onwerkbaar winterweer vier weken loon doorbetalen. Pas daarna krijgen de medewerkers een WW-uitkering.

"Twintig dagen vorstverlet kosten een ondernemer met 10 werknemers straks 30.000 à 40.000 euro waar geen inkomsten tegenover staan. Dat is onacceptabel in een tijd dat het water veel bedrijven al aan de lippen staat", zegt voorzitter Marcel Engels van UNETO-VNI.

Heel sociaal

Volgens Engels voldoet de bestaande regeling uitstekend en is die "heel sociaal". De voorgestelde nieuwe regeling moet volgens UNETO-VNI zo snel mogelijk van tafel gaat of worden aangepast.

Engels: "Het wetsvoorstel gaat ervan uit dat de eerste twee weken van vorst tot het ondernemersrisico behoren. Na die twee weken krijgt de werkgever nog een 'eigen-risico' van twee weken."

"Met andere woorden: pas na een aaneengesloten periode van vier weken vorst kan UWV eventueel tot uitbetaling overgaan. Het ondernemersrisico gaat echter al in bij het intreden van onwerkbaar weer. Optellen van calamiteit (twee weken) en eigen risico is dus belachelijk."

Als de regeling niet van tafel gaat maar wordt aangepast, pleiten UNETO-VNI, Metaalunie en de vakbonden voor maximaal 2 weken eigen risico.