AMSTERDAM – In de meeste gevallen hebben vrouwen de grootste invloed op de uitgaven in huishoudens. Mannen verdienen over het algemeen meer.

Dit blijkt uit de ING Vraag van Vandaag, onder gemiddeld 52.800 respondenten per dag.

In de meeste huishoudens verdient de man het meest. Bij ongeveer 67 procent van alle ondervraagden heeft een man het hoogste inkomen. Mannen werken daarnaast minder vaak in deeltijd dan vrouwen.

Toch zijn het de vrouwen die bepalen hoe het geld wordt uitgegeven. Bij ongeveer de helft van de ondervraagden blijkt dat de vrouw het meeste invloed heeft op de uitgaven. Dit valt waarschijnlijk te wijten aan het feit dat vrouwen vaker in deeltijd werken en daardoor vaker de huishoudinkopen voor hun rekening nemen