'Opkoopprogramma nodig en proportioneel'

FRANKFURT - Het onder strenge voorwaarden opkopen van staatspapier door de Europese Centrale Bank (ECB) is een noodzakelijke, proportionele en effectieve maatregel die erop is gericht de prijsstabiliteit in de eurozone te waarborgen.

Dat stelde de ECB donderdag in zijn maandelijkse bulletin, waarin de bank zijn beleid toelicht.

"De huidige situatie wordt gekenschetst door ernstige verstoringen op de markten voor staatsobligaties'', stelt de ECB. Die zijn volgens de centrale bank vooral het gevolg van een ongegronde angst bij investeerders voor het uiteenvallen van de Europese monetaire unie.

Omdat die verstoringen het monetaire beleid van de ECB ondermijnen, is het volgens de centrale bank gerechtvaardigd om buitengewone maatregelen te treffen. Met het nieuwe opkoopprogramma blijft de ECB naar eigen zeggen binnen zijn mandaat en binnen de regels van Europese verdragen.

De ECB benadrukt dat de steunaankopen alleen zullen worden gedaan zolang dat nodig is om de prijsstabiliteit te waarborgen. Staten waarvan schuldpapier wordt opgekocht, moeten maatregelen nemen om hun overheidsfinanciën en hun economische situatie te verbeteren, zodat de begrotingsdiscipline er niet onder lijdt.

'Aanjagen inflatie'

De vier voornaamste Duitse economische instituten zien in het programma van de Europese Centrale Bank (ECB) voor het opkopen van staatsobligaties het risico van een oplopende inflatie.

"Het besluit van de ECB kan de belangrijkste pijler van de muntunie, het doel van prijsstabiliteit, aan het wankelen brengen'', aldus de instituten. "Met het oog daarop staat de ECB niet langer los van begrotingsbeleid.''

NUwerk

Tip de redactie