Identiteit Stedelijk rijp voor verbouwing

Over het nieuwe logo van het Stedelijk Museum kan je zeggen wat je wil. Mooi of niet, het museum laat een andere belangrijke steek vallen.

Door Albert Gast.

Het Stedelijk Museum in Amsterdam is na acht jaar eindelijk weer open. Al eerder voor de opening is de nieuwe huisstijl van het Stedelijk gepresenteerd. Het logo bestaat uit een ‘S’ die is opgebouwd uit de drie woorden ‘Stedelijk’, ‘Museum’ en ‘Amsterdam’.

Een recent bezoek aan het museum leert mij dat de ‘S’ op de glasgevel met haar witte letters van afstand niet te zien is. En lijkt het alsof de spatiëring van de letters is gedaan door iemand die het grafisch softwarepakket niet onder de knie heeft.

Maar wat opvallender is, is dat dit teken tot nu toe geen enkele rol in alle media-uitingen van het museum heeft gespeeld. Niets te zien op websites, tv-reclame of print.

McDonald's

Het is alsof McDonald’s reclame gaat maken waarbij de beroemde gele ‘M’ geen rol speelt. Dit is les 1 van het ontwikkelen van een succesvolle identiteit die opvallend en herkenbaar moet zijn, waardoor het van waarde wordt voor een organisatie of een merk.

Doe je dat niet, dan heeft het überhaupt geen zin om geld in identiteitsontwikkeling te steken.

Kortom: los van het feit of we het logo wel of niet mooi vinden, wordt de nieuwe identiteit van het Stedelijk Museum Amsterdam niet als een effectief instrument ingezet en gemanaged om het museum op een opvallende, onderscheidende en aantrekkelijke wijze neer te zetten. Dit terwijl het museum zo hard nieuwe kunstconsumenten nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen.

Kritiek

Toen het logo bekend werd, barstte de kritiek los. Het zou te simpel en te kinderlijk zijn. Ik ben het hier volledig mee eens. Bij deze kritiek speelt ook mee dat in 2009 door de toenmalige directie onder leiding van Gijs van Tuyl na een lange procedure gekozen had voor een nieuwe identiteit, ontworpen door de Franse ontwerper Pierre di Sciullo.

Maar de eerste daad van de huidige directrice Ann Goldstein, na twee weken na haar aantreden in 2010, was om dit gekozen ontwerp direct van tafel te vegen. Pierre di Sciullo is naar het schijnt voor vele tienduizenden euro’s afgekocht.

Het nieuwe ontwerpteam Mevis en Van Deursen werd ingehuurd om naar eigen zeggen een ‘helder, herkenbaar en eigen huisstijl met een duidelijk teken’ te ontwikkelen.

Ontwerpresultaten zijn altijd het resultaat van een kruisbestuiving tussen een opdrachtgever die een goede briefing maakt waarin de strategische- en commerciële doelstellingen van de organisatie zijn vastgelegd en een ontwerpteam die hier een vertaling aan geeft.

Ik kan niet anders concluderen dat het resultaat een duidelijk gevalletje ‘kink in de kabel’ is.

Albert Gast is design management director bij Anthem Worldwide, een wereldwijd designnetwerk, en adviseert bedrijven op het gebied van designstrategie.

Lees meer over:
Tip de redactie