Werkgevers tegen hogere lonen en inflatie

DEN HAAG - VNO-NCW en MKB-Nederland reageren afwijzend op een pleidooi van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor hogere loonstijgingen en het laten oplopen van de inflatie. 

Door goed beleid los te laten richt je alleen maar schade aan, aldus de werkgeversorganisaties dinsdag. Ze wijzen erop dat de lage loonkosten en geringe inflatie de basis vormen voor ''de zeer succesvolle Nederlandse exporteconomie''.

De vakcentrale FNV reageert wel positief. Vicevoorzitter Catelene Passchier: ''We hebben steeds tegen het kabinet gezegd: Niet slopen maar bouwen. Bezuinig dus niet te drastisch, want dan bezuinigen jullie de economie kapot.''

Het IMF wil dat eurolanden met een handelsoverschot, zoals Nederland en Duitsland, de binnenlandse vraag en investeringen stimuleren door hogere loonstijgingen. De economie in deze landen wordt dan minder afhankelijk van de export.

Zie ook: IMF pleit voor hogere lonen en meer inflatie

Een hogere inflatie in Duitsland en Nederland zou bovendien de zeer lage geldontwaarding in de zuidelijke eurolanden compenseren. Het inflatieniveau in de eurozone zou dan uitkomen op circa 2 procent, het niveau dat de Europese Centrale Bank nastreeft.

Volgens de vakcentrale FNV sluit het advies van het IMF ''naadloos aan op de sociale agenda die ons voor ogen staat. De crisis dient veel krachtiger bestreden te worden door te investeren in mensen, banen en eerlijk delen''. In dit verband past ook de looneis van 2,5 procent voor volgend jaar.

Het ministerie van Economische Zaken wil niet reageren op het IMF-advies. Dat is volgens het departement niet passend omdat er een kabinetsformatie loopt. Ook het Centraal Planbureau huldigt dit standpunt.

NUwerk

Tip de redactie