Failliete ondernemer verliest ambities

AMSTERDAM – Veel ondernemers die failliet zijn gegaan, hebben hun ondernemersambities verloren. Dit komt onder meer door negatieve ervaringen met curatoren en andere betrokkenen.

Dat blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM. Jaarlijks worden in Nederland enkele duizenden faillissementen uitgesproken, maar slechts een fractie van de getroffen ondernemers probeert opnieuw een bedrijf te beginnen.

Als het lang duurt om een faillissement af te wikkelen, kost dat de ondernemer zoveel tijd dat deze geen ruimte en aandacht overhoudt voor het nadenken over het opzetten van een nieuwe onderneming. Vooral de rol van de curator wordt hierbij als negatief ervaren.

Gestigmatiseerd

Daarnaast voelen failliete ondernemers zich gestigmatiseerd door bijvoorbeeld de curator, collega-ondernemers zoals leveranciers en afnemers, vrienden en familie.

Overigens beschouwt slechts een beperkt deel van de curatoren ondernemers die bij een faillissement betrokken zijn als onbetrouwbaar of incapabel. Zij storen zich wel aan ondernemers die de oorzaak alleen buiten zichzelf zoeken en niet de hand in eigen boezem steken.

Lees meer over:

NUwerk

Tip de redactie