AMSTERDAM – Jongere generaties zijn over het algemeen ontevreden over het huidige pensioenstelsel.

Dit meldt het programma EenVandaag dat zich baseert op de mening van 22.000 mensen.

Van de mensen van 25 tot en met 39 jaar vindt 62 procent dat het huidige pensioenstelsel te veel is gericht op oudere generaties terwijl er minder rekening met henzelf wordt gehouden.Vertrouwen

Daarnaast geeft een meerderheid van 63 procent aan weinig tot geen vertrouwen in de pensioenfondsen te hebben. Zeven op de tien mensen geven aan dat ze zich in meer of mindere mate zorgen maken over de waarde van hun pensioen.

Er is daarom een grote groep van 63 procent die liever zelf willen bepalen hoe ze hun pensioen regelen.

Opvallend is wel dat een meerderheid (57 procent) van de mensen vanaf 55 jaar juist vindt dat het systeem wel eerlijk is.