AMSTERDAM - Vakbonden Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben een akkoord bereikt met de werkgevers over een nieuwe cao in de kinderopvang. Dat maakte Abvakabo donderdag bekend.

De vakbonden leggen de cao neutraal voor aan hun leden, omdat het resultaat minder is dan een halfjaar geleden. Toen werd ook al een cao-akkoord gesloten, dat echter werd afgewezen door de werkgevers.

De nieuwe cao wijkt op een aantal punten af van het vorige resultaat. Zo krijgen de werknemers in de kinderopvang de komende twee jaar slechts 3 in plaats van 4,5 procent loonsverhoging. Wel krijgen ze medio volgend jaar een eenmalige uitkering van driehonderd euro.

Daarnaast krijgen de kinderopvangverblijven tegen de wil van de vakbonden meer ruimte om personeel flexibel in te zetten.

De belofte van de werkgevers om honderd Wajongers in te zetten in ondersteunende functies blijft wel staan. De werkgevers gaan zich ook inzetten om een betere doorstroom van stagiaires te bewerkstelligen.