AMSTERDAM - Het consult bij een diëtist moet weer terug in het basispakket van de zorgverzekering. 

Dat is belangrijk, omdat mensen vaak ten onrechte van dieetbehandelingen afzien als ze ervoor moeten betalen.

Ook kan dieetadvies de samenleving in vijf jaar tijd miljarden euro's opleveren. Dit schrijft de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) in een woensdag gepubliceerd rapport.

Basispakket

De dieetbehandeling is dit jaar uit het basispakket voor de zorg verdwenen. Daardoor is het aantal patiënten dat een diëtist raadpleegt met 28 procent gedaald.

Volgens de onderzoekers levert elke euro die aan dieetadviezen wordt besteed in een periode van vijf jaar minimaal veertien euro op.

Dat is meer dan bij andere vormen van zorg, en komt doordat een aangepast eetpatroon vaak een lager ziekteverzuim en een hogere productiviteit bij patiënten met zich meebrengt. Ook worden met dieetadvies alternatieve zorgkosten vermeden.

Kosten

Vooral patiënten die naast overgewicht ook andere aandoeningen hebben, zoals suikerziekte, een te hoge bloeddruk of een te hoog cholesterolgehalte, hebben volgens SEO baat bij dieetadvisering.

Volgens de onderzoekers moet de dieetbehandeling in de basisverzekering zitten, omdat patiënten voor aanvang van de behandeling meestal niet goed in staat zijn de baten daarvan in te schatten.

Daarom zien ze er vaak ten onrechte vanaf, wat de maatschappij uiteindelijk geld kost, redeneert SEO.