AMSTERDAM - Vakbond CNV Vakmensen wil dat tankopslagbedrijf Odfjell uiterlijk op 17 oktober met een sociaal plan komt dat gedwongen ontslagen uitsluit.

Odfjell wil personeel ontslaan omdat het door de stillegging van eind juli in de problemen is gekomen.

Het bedrijf moest toen op last van de Rotterdamse milieudienst zijn tanks leegmaken nadat overtredingen van milieu- en veiligheidsvoorschriften waren geconstateerd. Inmiddels draait het bedrijf weer gedeeltelijk.

De vakbond eist nu dat er geen ontslagen mogen vallen als gevolg van de stillegging, die echter juist de reden was van de ontslagplannen bij Odfjell. Vakbondsbestuurder Albert van Damme vindt dat Odfjell verplicht is overtollige werknemers elders onder te brengen. "Je moet dat zien als een soort compensatie voor het uitgebleven onderhoud aan de terminal, waardoor al deze problemen immers zijn ontstaan."

Van Damme gaat ervan uit dat Odfjell 'eieren voor zijn geld kiest'. "Anders gaat de actiekas open."