AMSTERDAM - De vakcentrales hebben hun ledenbestand dit jaar verder zien vergrijzen. Bij alle vakcentrales nam het aantal 65-jarigen toe.

Door de stijging is nu 15,5 procent van de vakbondsleden ouder dan 65 jaar. Vijf jaar lag dat percentage nog rond de twaalf. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gemiddeld bedroeg de stijging bijna zeven procent. FNV zit daar iets boven, CNV en MHP zitten er iets onder.

Jongeren

CNV maar vooral de kleinere MHP hebben in tegenstelling tot FNV meer jongeren onder de 25 jaar weten aan te trekken. Het aantal jongeren onder de 25 jaar is bij FNV met ruim tien procent afgenomen. De vakcentrale die afgelopen jaar volop bezig is geweest met vernieuwing heeft nog wel altijd de meeste jonge leden, met bijna 35 duizend. Twee jaar geleden waren dat er echter nog veertigduizend.

CNV wist het afgelopen jaar 6,5 procent meer jongeren aan te trekken. De confessionele vakbond heeft nu bijna twintigduizend leden onder de 25 jaar. MHP trok 23 procent meer jonge leden en kwam daarmee uit op 3800.

Daling leden vakcentrales

In totaal zijn er volgens de voorlopige cijfers dit jaar 1,85 miljoen Nederlanders aangesloten bij een vakcentrale. Dat is een daling van 1,4 procent ten opzichte van de 1,88 miljoen vorig jaar.

Bij FNV kwam het aantal leden uit op 1,18 miljoen, eveneens 1,4 procent minder. Bij CNV bleef het aantal leden vrijwel gelijk op 341 duizend. MHP zag het ledenaantal met 1,4 procent groeien. De kleinste van de drie landelijke vakcentrales, gericht op het middel en hoger kader, heeft nu 132 duizend leden.

Het CBS berichtte medio september over de organisatiegraad op de werkvloer. Daaruit bleek dat het aandeel werknemers dat lid is van de vakbond tussen 2000 en vorig jaar is afgenomen van één op de vier naar één op de vijf.

Oud

CNV heeft laten weten dat de cijfers van het CBS twee jaar oud zijn. Een woordvoerder heeft geen recentere cijfers gegeven. In het jaarverslag over vorig jaar wordt gemeld dat de bond per afgelopen 1 januari 338 duizend leden had. De zegsvrouw wees erop dat recent twee vakbonden zich van de vakbond afgescheiden hebben, met gezamenlijk 36 duizend leden.

MHP bleek bij navraag wel de meeste recente cijfers te hebben doorgegeven, FNV was niet direct bereikbaar. Het CBS was niet meer bereikbaar om een toelichting te geven over de meetmethode.