BRUSSEL - De Europese Commissie wil meer geld van de lidstaten voor dit jaar. Anders komen Europese programma's, waaronder het Erasmus-programma, in gevaar.

Een woordvoerder van Europees commissaris Janusz Lewandowski zei woensdag dat het dagelijks bestuur van de EU bezig is om een aanvulling op de begroting voor te bereiden.

Om hoeveel geld het gaat, wilde de zegsman niet zeggen. Er wordt nog berekend hoe groot het gat in de begroting van 2012 is. De voorzitter van de begrotingscommissie in het Europees Parlement, Alain Lamassoure, noemde een bedrag van 10 miljard euro. Zonder de extra gelden kunnen al toegezegde bedragen aan verscheidene lidstaten niet uitbetaald worden.

Begroting

Volgens de zegsman van de commissie komt de vraag om extra geld niet uit de lucht vallen. ''Wij hebben vorig jaar al, toen het Europees Parlement en de lidstaten de begroting voor 2012 goedkeurden, aangegeven dat het niet genoeg zou zijn. Het parlement en de lidstaten hebben een flink lagere begroting goedgekeurd dan wij nodig achtten.''

De lidstaten en het parlement hebben volgens de woordvoerder van Lewandowski ook aangegeven dat de commissie een gecorrigeerde begroting moest maken als geld dreigde op te drogen. Bovendien zijn er tal van lidstaten die geld hebben uitgegeven en verplichtingen zijn aangegaan, die nu met Europees geld terugbetaald dienen te worden.