BRUSSEL - De 17 landen in de eurozone zouden bindende contracten met Brussel moeten sluiten over hun economische hervormingsplannen. Nu is dit alleen het geval bij landen die noodsteun krijgen van de Europese Unie.

''Het idee dat eurolanden individuele contracten sluiten op Europees niveau over de hervormingen die zij aangaan en de implementatie ervan, moet worden onderzocht'', aldus de exacte tekst uit een gelekt eerste voorstel voor verdergaande economische en monetaire samenwerking in Europa.

De voorstellen komen van het bureau van EU-president Herman Van Rompuy, maar er wordt duidelijk aangegeven dat de plannen bedoeld zijn om discussie aan te zwengelen. De tekst werd woensdag door de Britse krant Financial Times online gezet.

In de tekst wordt ook een lans gebroken voor het toewerken naar een centrale begroting voor de eurolanden. Op die manier moet worden voorkomen dat begrotingsproblemen de stabiliteit van de eurozone in gevaar brengen.

Onhoudbaar

Daarbij moet worden onderzocht of er een ''mechanisme'' kan worden ingesteld dat voorkomt dat overheidsfinanciën onhoudbaar worden en dat ervoor zorgt dat lasten in economisch moeilijke tijden over de verschillende landen worden verdeeld. Daarnaast moet worden gekeken naar de mogelijkheid om landen tijdelijk en doelgericht financieel te ondersteunen bij hun economische hervormingen, zo wordt geopperd.

Eerder dit jaar werd afgesproken dat Van Rompuy in nauw overleg met de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, de voorzitter van de eurogroep, Jean-Claude Juncker en met de president van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi, met voorstellen zou komen over verdere Europese integratie. Op de top van 18 en 19 oktober zullen de regeringsleiders en staatshoofden van de 27 EU-landen praten over de eerste versie van de voorstellen van het viertal.