AMSTERDAM - Neurowetenschappers kunnen door te kijken in onze hersenen zien voor welke producten we gevoelig zijn en welke reclame ons aanzet tot kopen.

Het boek de Koopknop, geschreven door Martin de Munnik, heeft als basis wetenschappelijke, neurologische en psychologische onderzoeken. Hiermee licht het voorbeelden uit de praktijk toe hoe we onbewust reageren op merken, producten, behoeften en belevingen. Vier vragen aan de auteur.

Waarom dit boek?
"Tachtig procent van alle productintroducties is binnen twee jaar weer van de markt. Er wordt jaarlijks meer dan 200 miljard aan marketingbudget verbrand met een op zijn minst twijfelachtig resultaat. En er is wereldwijd slechts een handjevol bedrijven dat (zij het met trial and error) weet waar het mee bezig is."

"Neuromarketing of beter; verstand van de werking van ons brein, kan daar drastisch verandering in brengen. Daar is wetenschappelijk nog maar weinig over gepubliceerd, laat staan dat de gemiddelde marketeer inzicht heeft in de dagelijkse toepassingen. De laatste praktische ontwikkelingen en inzichten staan in dit boek."

Wat is de belangrijkste conclusie?
"De belangrijkst conclusie is dat al onze beslissingen onbewust, automatisch en op emotionele grond genomen worden. Dat betekent dat je het onbewuste moet onderzoeken en aanspreken wil je het consumentengedrag beïnvloeden. In 'De Koopknop' staat hoe je dat moet doen. Op de lange termijn (het merk) én op de korte termijn (acties)."

U zegt in uw boek dat het bedrijf dat als eerste neuromarketing weet te integreren in de bedrijfsstrategie de winnaar is in zijn markt en de komende jaren niet meer is in te halen. Hoe weet u dat zo zeker?
"De moderne marketing is zo'n 100 jaar oud. In die 100 jaar doen alle bedrijven nog min of meer hetzelfde: vraag creëren voor hun aanbod."

"Dankzij consumer neuroscience, zoals neuromarketing met een beter woord wordt genoemd, kan het bedrijfsleven aanbod creëren op basis van de behoefte. Dat is een efficiënter bedrijfsmodel: meer vraag, minder kosten en dus meer over om te investeren in de voorsprong."

Hoe haalbaar is het voor het gemiddelde bedrijf om neuromarketing toe te passen?
"Er is een onderscheid tussen neuromarketing en het onderzoek hiernaar. Het eerste kan iedereen morgen toepassen die kennis over het consumentenbrein vergaart. MRI-onderzoek zelf is vooralsnog kostbaar, maar wordt snel goedkoper."

"Voor kleine bedrijven is het misschien nog te duur. Maar middelgrote bedrijven kunnen nu nog aanhaken bij het hierboven genoemde handjevol bedrijven dat met opmerkelijke resultaten de scanner heeft omarmd."

Het boek De Koopknop zal begin oktober verschijnen bij uitgeverij Academic Service.

Meer zakenboeken