ROTTERDAM - In De Partnership Verkiezing 2012 strijden young professionals en managers uit het bedrijfsleven mee met hun business case voor een investering in een ontwikkelingsland.

De awards worden uitgereikt aan de business case met de hoogste juryscore en stemscore.

Met trots introduceren we jurylid Rob van Tulder, hoogleraar aan de Rotterdam School of Management. Gespecialiseerd in vragen met betrekking tot internationale duurzaamheid en de daarbij horende business modellen, voor zowel overheden, ondernemingen als maatschappelijke organisaties.

Wat deed u toen u young professional was en wat was uw droom?
"Ik heb lange tijd als tennisleraar gefunctioneerd en heb een eigen onderneming in de sport gehad. Het doel van die onderneming was om sport de wijk in te brengen. Mijn droom was toen door middel van sportonderricht mensen uit diverse culturen bij elkaar te brengen en alternatieven te bedenken voor de afbraak van het bewegingsonderwijs – toen werd het aantal lesuren aan sport op school van twee naar een gebracht. We hadden dat toen nog niet als zodanig benoemd, maar eigenlijk was dit initiatief ook ingegeven om obesitas tegen te gaan."

Waarom vindt u het belangrijk om in deze jury plaats te nemen?
"Partnerschappen tussen ondernemingen, NGOs en overheden zijn allang geen luxe meer. Ze vormen een noodzakelijk vehikel om nieuwe oplossingen voor de grote problemen te vinden waar we momenteel als samenleving voor staan. Deze problemen uiten zich op korte termijn, maar als nu geen adequate – structurele - oplossingen worden gezocht, dan zullen de negatieve gevolgen op langere termijn onvoorstelbaar zijn."

"Soms denk ik wel eens dat nog steeds, ondanks een opeenstapeling van crises, de ‘sense of urgency’ bij veel leiders ontbreekt. Ik vind het daarom enorm belangrijk dat de toekomstige leiders, de ‘young professionals’, nu al het heft in handen nemen. Ik hoop met mijn jury lidmaatschap deze beweging te helpen, zodat nu ook al goede, relevante, weldoordachte, maar hopelijk ook creatieve plannen voor het voetlicht komen."

Lees hier meer: De Partnership Verkiezing