Den Haag - In De Partnership Verkiezing 2012 strijden young professionals en managers uit het bedrijfsleven mee met hun business case voor een investering in een ontwikkelingsland.

De awards worden uitgereikt aan de business case met de hoogste juryscore en stemscore.
Met trots introduceren we jurylid Christiaan Rebergen. Plaatsvervangend Directeur-Generaal Internationale Samenwerking bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Was u als young professional al bezig met duurzame ontwikkeling?
"Al vanaf jonge leeftijd was ik geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken als armoede en milieuproblemen. Ooit kwam de functie van Ambassadeur uit een beroepskeuzetest. Dit bleek een juiste voorspelling, want in mijn vorige functie was ik werkzaam als Ambassadeur Publiek-Private Partnerschappen."

"Als ontwikkelingseconoom ben ik ervan overtuigd dat economische ontwikkeling van arme landen tot stand komt door investeringen en samenwerking met het bedrijfsleven. Pas als mensen in staat zijn voor zichzelf te zorgen als boer, als arbeider, als moeder die een micro-krediet ontvangt, kun je armoede structureel oplossen."

Wat doet het Ministerie van Buitenlandse Zaken om investeringen in ontwikkelingslanden te stimuleren?
"Het ministerie werkt op verschillende manieren aan de ontwikkeling van bedrijvigheid in ontwikkelingslanden. Zo hebben we verschillende programma’s gericht op het creëren van een gunstig ondernemingsklimaat. Met een gunstig ondernemingsklimaat doel ik op betrouwbare wet- en regelgeving, ontwikkelde infrastructuur, toegang tot financiële diensten, overdracht van kennis- en vaardigheden aan het lokale bedrijfsleven en toegang tot internationale markten. Ook zetten we onze ambassades en hun netwerk in."

"Bovendien bieden we een aantal instrumenten aan het bedrijfsleven. Een mooi voorbeeld hiervan is het Private Sector Investeringsprogramma. Via dit programma worden joint ventures gestart met bedrijven in ontwikkelingslanden, mede voor de overdracht van kennis en expertise. Ten slotte werken we met het bedrijfsleven in publiek private partnerschappen (PPP’s). Buitenlandse Zaken is partner in meer dan 50 PPP’s, waarin de partners een gemeenschappelijk doel hebben, gezamenlijk verantwoordelijk zijn en de risico’s samen dragen."

Waarom vindt u het belangrijk om in deze jury plaats te nemen?
"Met de Partnership Verkiezing 2012 worden Young Professionals als nieuwe generatie leiders betrokken bij duurzame ontwikkeling. Ik hoop dat er nieuwe, innovatieve ideeën zullen ontstaan uit de brainstorm en netwerkmomenten, die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Overheden kunnen de wereldwijde problemen op het gebied van armoedebestrijding, klimaat en energie niet alleen oplossen We hebben Young Professionals en jullie bedrijven en organisaties nodig om met innovatieve oplossingen te komen en een verschil te maken."

Lees hier meer over De Partnership Verkiezing 2012