BRUSSEL - Banken zouden hun risicovolle handelsactiviteiten los moeten maken van de onderdelen voor consumenten, het zogeheten retailbankieren.

 Zo moet de spaarder beschermd worden. Dit advies gaf een groep van experts onder leiding van de Fin Erkki Liikanen dinsdag aan de Europese Commissie.

De splitsing moet gaan gelden voor die banken waarvan de risicovolle activiteiten hoger liggen dan 15 tot 25 procent van alle activiteiten (de activa). Banken hoeven hiervoor niet ontmanteld te worden. Als het maar een apart, juridisch onderdeel is.

Volgens Herman Wijffels, oud-Rabobanktoman en medeopsteller van het Liikanenrapport, is dit de meest ingrijpende aanbeveling uit het rapport om het bankwezen te hervormen. ''Voor Nederland hoeft dit geen grote implicaties te hebben'', aldus Wijffels, omdat Nederlandse banken al veel hebben gedaan om hun risico's te verminderen.

Beleggingen

Met name grote Duitse, Franse en Britse banken met ingewikkelde en risicovolle beleggingen zullen ingrijpende veranderingen moeten doorvoeren, als het rapport realiteit wordt.

Europees commissaris Michel Barnier (Interne markt) zei dat het rapport de basis zal vormen voor eigen voorstellen.

De rapporteurs bleken niet eensgezind over de verplichte splitsing van de bankactiviteiten. Twee leden, zo verklaarde Liikanen tijdens de persconferentie, hebben hun voorkeur uitgesproken voor andere maatregelen. Wijffels was niet een van deze twee leden, zo zei hij.

Afwikkelingsfonds

De experts adviseren ook ''afwikkelingsfonds'' voor slechte banken. Zo moet de band tussen overheidsfinanciën en slecht presterende banken doorbroken worden. Banken moeten nu met belastinggeld overeind worden gehouden. In de toekomst moet het bankwezen zelf opdraaien voor noodsteun.

Het rapport wil ook een aanpassing van de hypotheekverstrekkingsmarkt, omdat crises grotendeels te wijten zijn aan buitensporig leengedrag in de huizensector.

Daarnaast stelt de groep experts voor dat het beloningsbeleid voor het bankmanagement aangepast wordt, waarbij de bonus verloren gaat als banken in de problemen komen.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft moeite met het voorstel. Ze vreest dat de diversiteit van banken in gevaar komt. Alleen in noodgevallen moeten banken 'scheidbaar' zijn, zoals ook minister Jan Kees de Jager (Financiën) eerder heeft gezegd, vindt de NVB.