DEN HAAG - VVD en PvdA hebben de voorziene begroting voor volgend jaar flink aangepast. Zo worden de forensentaks en langstudeerboete geschrapt, die laatste met terugwerkende kracht.

Verder verdwijnen het liggeld voor het ziekenhuis en de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg.

Ook gaat er 100 miljoen euro extra naar startende leraren en komt er een doorwerkbonus voor werknemers vanaf 61 tot 65 jaar. Werknemers die doorwerken tot 65,5 jaar kunnen zo gemiddeld anderhalf jaar eerder met pensioen zonder erop achteruit te gaan.

In ruil daarvoor gaat de assurantiebelasting omhoog en wordt het vitaliteitssparen niet ingevoerd. Ook wordt gebruikgemaakt van potjes die nog beschikbaar waren voor lastenverlichting en duurzaamheid.

De partijleiders Mark Rutte (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) hebben dat maandag bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

Assurantiebelasting

De verhoging van de assurantiebelasting gaat elk huishouden jaarlijks meer dan 100 euro kosten. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars in reactie op het deelakkoord dat Mark Rutte (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) maandag presenteerden.

Volgens het verbond betalen Nederlanders nu gemiddeld ruim 800 euro per jaar voor hun schadeverzekeringen. Met de verhoging van de assurantiebelasting naar 21 procent per 1 januari, zoals maandag werd gepresenteerd in het deelakkoord, is sprake van een ruime verdubbeling. Momenteel is die heffing 9,7 procent.

Eerdere berekeningen van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek toonden aan dat elke procent meer assurantiebelasting verzekerden 125 miljoen euro extra kost, zo stelt het Verbond van Verzekeraars.

''Met de afschaffing van de forensentaks wordt de forens misschien niet langer financieel geraakt op de weg, maar dan alsnog gewoon thuis. Ik betreur het dat de formateurs de consument nu een sigaar uit eigen doos geven. Door een streep te halen door de forensentaks, treffen ze diezelfde consument alsnog door de belasting op zijn verzekeringen te verhogen'', zegt directeur Leo De Boer.

Verladers

Verladersorganisatie EVO stelt dat met het schrappen van de forensentax een forse lastenverhoging van zo’n 6000 euro per zakelijke bestelauto voor duizenden met name kleine en middelgrote ondernemers lijkt te zijn afgewend. "Deze bedrijven kunnen dankzij het verstandige besluit van de twee beoogde regeringspartners alvast opgelucht adem halen", stelt de organisatie in een reactie.

De champagne moet nog wel even wachten, waarschuwt EVO. "De forenzentaks en dus ook de bestelbusbelasting zijn pas definitief van de baan als de Tweede en Eerste Kamer hebben besloten over de belastingplannen voor 2013."