AMSTERDAM – De meerderheid van de Nederlandse ondernemers is tegen de kabinetsplannen die op Prinsjesdag gepresenteerd zijn. Vooral de maatregelen die een lastenverzwaring voor ondernemers betekenen vallen slecht.

Dat blijkt vrijdag uit een onderzoek onder het ondernemerspanel van de Kamer van Koophandel (KvK). Dat panel bestaat uit ongeveer 6.500 leden.

Bijna twee derde van de ondervraagde ondernemers is tegen de BTW-verhoging. Een even groot percentage is niet te spreken over de verhoging van de tarieven voor energie en water.

De verhoging van beide tarieven zal een negatieve invloed hebben op de bedrijfsvoering, denken de ondernemers. Verder zijn de ondervraagde bedrijfseigenaren het oneens met het voorstel om reiskosten voortaan te belasten (61 procent).

Ontslagrecht

Waar de ondernemers wel over te spreken zijn, is de hervorming van het ontslagrecht. 12 Procent verwacht dat deze maatregel een positieve impact heeft op de eigen bedrijfsvoering. Het overgrote deel van de ondernemers verwacht 'weinig' of 'enige' invloed van deze maatregel.

De ondernemers vinden dat er verder bezuinigd moet worden als de economische situatie komend jaar verslechtert. Ook vindt een groot aantal ondernemers dat de economie verder gestimuleerd zou moeten worden. Bijna de helft van de respondenten denkt dat het terugdraaien van de BTW-verhoging een goede manier is om dat voor elkaar te krijgen.

Het vertrouwen van de ondernemers in de politiek is toegenomen door de verkiezingsuitslag. Voor de verkiezingen had 40 procent van de bedrijfseigenaren vertrouwen in de politiek, nu is dat gestegen naar 60 procent.