AMSTERDAM – VNO-NCW is blij met de wetswijziging die het mogelijk maakt voor bedrijven om te kiezen voor een ‘one tier board’. Dat is volgens de werkgeversorganisatie goed voor het Nederlandse vestigingsklimaat.

Nederlandse naamloze en besloten vennootschappen kunnen door de wetswijziging van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) vanaf 1 januari 2013 kiezen voor een ‘one tier board’.

Dat is een eenlaags bestuursmodel, waarin zowel uitvoerende als niet-uitvoerende bestuurders zitten. In Nederland is het tweelaagse model – een raad van bestuur en een raad van commissarissen - gebruikelijk.

Concurrentie

Opstelten wil daarmee de bruikbaarheid van Nederlandse nv’s en bv’s vergroten in nationale en internationale ondernemingsverhoudingen, omdat Nederland meer concurrentie krijgt van rechtsvormen in het buitenland.

De minister noemt als voordeel dat bestuurders in dit model eerder en meer informatie krijgen dan commissarissen. “Het is een nuttig instrument in het kader van de steeds verdergaande internationalisering”, vindt VNO-NCW.

Vrouwenquota

In deze wet staat verder dat bestuurders maximaal vijf commissariaten kunnen voeren, waarvan een voorzitterschap dubbel telt. De VNO-NCW was tegen deze wet, omdat er volgens de organisatie geen onderscheid wordt gemaakt in zwaarte van commissariaten. Voor personen die voor 1 januari 2013 zijn benoemd geldt dit maximum niet.

De VNO-NCW is “verheugd” dat de eis dat de raden van bestuur en commissarissen voor ten minste 30 procent uit vrouwen of mannen moet bestaan vanaf 1 januari 2016 komt te vervallen. De ondernemingsorganisatie is “principieel tegen verplichte quota voor vrouwen en mannen”.