LONDEN - De zogeheten 'fiscal cliff' in de Verenigde Staten is de voornaamste bedreiging voor het herstel van de wereldeconomie. Dat stelde kredietbeoordelaar Fitch donderdag.

President Ben Bernanke van de Federal Reserve bedacht de kreet fiscal cliff. Hij doelt daarmee op de combinatie van belastingverhogingen en lagere overheidsuitgaven.

De gevolgen voor de wereldeconomie zijn volgens Fitch een flinke daling van de dollar, een lagere Amerikaanse prijs- en looninflatie en een verhoogde kans op deflatie. Daarnaast hebben de maatregelen een effect op de grondstofprijzen.

De Verenigde Staten zullen in 2013 voor 600 miljard dollar (466 miljard euro) aan dergelijke maatregelen doorvoeren. Dat staat gelijk aan 4 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Fiscal Cliff

De fiscal cliff dient zich automatisch aan als de Amerikaanse overheid er niet in slaagt om nog dit jaar nieuwe begrotingsafspraken te maken. De mogelijke recessie die dreigt bij het uitblijven van een akkoord is derhalve ''onnodig en vermijdbaar'', concludeert Fitch.

De meeste maatregelen staan op de rol voor begin 2013. Als die allemaal volgens plan worden doorgevoerd, staat dat volgens Fitch gelijk aan een budgettaire verkrapping van meer dan 800 miljard dollar ofwel 5 procent van het bbp.

Recessie

Volgens Fitch kan dat ervoor zorgen dat de VS, en mogelijk de wereldeconomie, in een recessie belandt. ''In ieder geval zal de groei van de wereldeconomie in 2013 gehalveerd worden door de fiscal cliff.''

De kredietbeoordelaar acht het dan ook waarschijnlijk dat maar een deel van de maatregelen wordt genomen, mogelijk met een ''meer beheersbare'' omvang van 1,5 procent van het bbp.

''Als het budget echter wel met 600 miljard dollar krimpt, zal dat 2 procentpunt afhalen van onze groeiraming voor de VS van 2,3 procent in 2013'', stelt Fitch.