BRUSSEL - Europees commissaris Neelie Kroes wil dat er standaards worden ontwikkeld voor cloud computing. Dit is het systeem waarbij hard- en software niet op de eigen computer, maar op het internet staan. Een voorbeeld is op internet gebaseerde email (webmail).

De commissaris voor Digitale Agenda wil onder meer heldere regels rond de bescherming van gegevens. Donderdag ontvouwde Kroes haar plannen.

Volgens Kroes blijkt dat bedrijven fors kunnen snijden in hun kosten, als ze overgaan tot cloud computing. Bovendien levert het de Europese economie jaarlijks 160 miljard euro in 2020 op en 2,5 miljoen nieuwe banen, zo berekende de commissie.

Volgens Kroes nemen ondernemers nu niet de stap, omdat ze niet weten welke systemen ze kunnen vertrouwen en welke veilig zijn. Het standaardiseren helpt bij het krijgen van dat vertrouwen. Ook moeten er wat Kroes betreft modelcontracten komen over wat er gebeurt met de data die via cloud computing worden uitgewisseld.

Reacties vanuit politiek

Europarlementariër Judith Merkies (PvdA) reageerde positief op de plannen. Volgens haar kunnen overheden en bedrijven flink besparen op hun ICT-kosten met een Europese aanpak. "ICT is grensoverschrijdend.''

De Europese fractie van GroenLinks is teleurgesteld. De voorstellen van Kroes nemen volgens Europarlementariër Judith Sargentini, tevens ook rapporteur en onderhandelaar namens het Europees Parlement op dit dossier, de zorgen die er zijn over privacy niet weg.

"Het voorstel biedt nauwelijks bescherming tegen datagraaien'', zegt de Europarlementariër in een persverklaring. Volgens Sargentini blijft het aan nationale wetgeving en de "kleine lettertjes'' van de cloudaanbieders hoe makkelijk het is voor opsporings- en inlichtingendiensten om te kunnen meegluren.