AMSTERDAM - In de Tweede Kamer bestaan nog veel vragen over de nieuwe rekenrente voor pensioenfondsen. 

Verschillende partijen vragen zich af of die niet te hoog is, bleek donderdag tijdens een overleg met staatssecretaris van Sociale Zaken Paul de Krom (VVD).

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg wees erop dat verschillende experts vraagtekens zetten bij de hoogte van de rente. Het is volgens hem 'realistischer' om uit te gaan van een lagere rente.

Jolande Sap (GroenLinks) sloot zich bij Van Weyenberg aan. "Dit is naar onze smaak toch echt te hoog gekozen." Ook de VVD, PvdA, CDA en SGP hadden vragen over de hoogte van de nieuwe rekenrente.

Maatregelen

De Krom presenteerde maandag een nieuwe pakket aan maatregelen, waardoor pensioenfondsen komend jaar niet meer hoeven te korten dan eerder was aangekondigd.

Door de aanpassing van de rekenrente naar 4,2 procent wordt deze minder gevoelig voor schommelingen op de financiële markten.

Hierdoor verbetert de huidige dekkingsgraad van pensioenfondsen direct. Ook krijgen de fondsen de mogelijkheid om de premie volgend jaar niet al te veel te laten stijgen.

Belangrijke eerste stap

In de Tweede Kamer gloort een meerderheid voor de plannen. Volgens Helma Lodders (VVD) is met het pakket een 'belangrijke eerste stap' gezet. Roos Vermeij (PvdA) zei dat het pakket de pijn 'zo eerlijk mogelijk verdeelt'.

Niettemin doet het pijn voor zowel gepensioneerden, werkenden als jongeren, zei ze. Niets doen zou echter een nog grotere korting betekenen.

De plannen gaan de SP, PVV en 50Plus niet ver genoeg. Deze partijen vinden dat de pensioenfondsen volgend jaar überhaupt niet moeten korten.

De SP denkt aan een premieverhoging om kortingen te voorkomen. Barry Madlener (PVV) bepleit het vaststellen van een vaste rekenrente die direct ingaat. Dan zijn de fondsen ook uit de problemen.