DEN HAAG - Veehouders en akkerbouwers willen dat hun (vers-)leveranciers zich blijven verzetten tegen de extra korting en bijdrage die Albert Heijn en Jumbo onlangs aankondigden.

Dat blijkt woensdag uit een brief die de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en de Dutch Dairymen Board (DDB) aan tientallen leveranciers stuurden.

Albert Heijn wil een korting van 2 procent bij de leveranciers, bij Jumbo gaat het om een bijdrage van 1,25 procent. De agrarische vakbonden willen van de leveranciers horen in hoeverre die erin slagen de kortingen van tafel te krijgen.

Melkvee- en varkenshouders en de akkerbouwers vrezen dat zij de gevolgen gaan voelen in hun portemonnee. Zij voorzien dat de leveranciers deze korting aan hen zullen doorberekenen terwijl de prijzen die zij ontvangen veelal al onder de kostprijs liggen.

De boeren uitten hun zorgen onlangs al bij het hoofdkantoor van AH. Albert Heijn schortte de invoering van de maatregel weliswaar op, maar gaf tevens aan dat de korting niet van tafel is.

Weerstand

''De weerstand is groot. We hopen dat de maatschappelijke onrust ook duidelijk maakt dat een bedrijf dit soort kortingen niet zomaar eenzijdig kan opleggen'', stelt Teun de Jong, voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV). Hij vindt dat leveranciers ''het been nu strak moeten houden''.

Land- en tuinbouworganisatie LTO liet zich volgens hem ''met een kluitje in het riet'' sturen bij gesprekken met AH over de korting die LTO-voorman Albert Jan Maat eerder ''te gek voor woorden'' noemde, aangezien boeren op die manier nooit aan een duurzame keten konden bouwen.

Na twee gesprekken kwamen LTO en AH vrijdag met de mededeling dat er een rondetafelgesprek komt over de verhouding tussen supermarkten en boeren en telers over verduurzaming van de voedselketen.