WARSCHAU - Na enkele jaren van daling is het aantal Polen dat tijdelijk naar Nederland is vertrokken, in 2011 iets gestegen.

Het Poolse statistische bureau GUS (tegenhanger van het CBS) meldde woensdag op zijn site dat vorig jaar 95.000 Polen naar Nederland vertrokken. In 2010 waren dat er 92.000. Het gaat specifiek om Polen die zich niet hebben uitgeschreven uit de woongemeente in eigen land en dus in principe zijn teruggekeerd.

Die cijfers liggen ver onder het werkelijke aantal Polen dat naar Nederland komt om te werken, omdat alleen mensen die langer dan 3 maanden zijn vertrokken worden meegeteld. Veel Polen kiezen ervoor om tussen eigen land en Nederland te pendelen. Ook werken relatief veel Polen in Nederland in seizoensgebonden sectoren.

Dat is anders in bijvoorbeeld Groot-Brittannië, met 625.000 Polen veruit de populairste bestemming om tijdelijk naartoe te gaan. Daar werken relatief veel Polen juist in de industrie en pakhuizen. In totaal zag Polen in 2011 2.060.000 mensen tijdelijk vertrekken, 60.000 meer dan een jaar eerder.

Groei Poolse economie

De stijging is tegen de verwachting in, omdat de Poolse economie beter draait dan die van menig West-Europees land. Polen kent groeicijfers van circa 4 procent per jaar. De lonen blijven echter ver achter bij die in West-Europa. Nederland heeft een economische krimp van 0,4 procent op jaarbasis in het tweede kwartaal vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Nederlandse werkgevers vreesden dat veel Polen naar Duitsland zouden trekken, omdat sinds 1 januari 2011 de Duitse grenzen voor Poolse werknemers zijn geopend. Maar die trend blijft vooralsnog uit.