AMSTERDAM – Nederlanders willen meer keuzevrijheid in het pensioenstelsel. Zo wil tachtig procent van de Nederlanders, zelf een pensioenfonds kunnen kiezen.

Dit blijkt uit een opiniepeiling van Maurice de Hond onder ruim 1600 mensen, in opdracht van in opdracht van pensioenuitvoerder Syntrus Achmea.

Drie op de vier Nederlanders vindt dat pensioenfondsen minder risico’s moeten nemen met hun beleggingen, ook als dat betekent dat de pensioenen daardoor in de toekomst lager worden.

Daarnaast vindt een meerderheid dat pensioenfondsen een groter deel van hun vermogen in Nederland moeten beleggen, om de economie te ondersteunen.

20 pensioenfondsen voldoende

Bijna de helft van de Nederlanders heeft vertrouwen in zijn pensioenfonds. Ondanks het vrouwen in de fondsen, mag het aantal worden teruggebracht.

Een ruime meerderheid vindt twintig pensioenfondsen in Nederland meer dan voldoende. Vooral ouderen zien graag minder fondsen.

AOW-leeftijd

Langer doorwerken hoeft voor de meeste Nederlanders niet. Een duidelijke meerderheid vindt dat niet dat de AOW-leeftijd op termijn kan worden verhoogd naar 70 jaar. Vooral jongeren zijn tegen het plan.

Daarnaast vindt de helft van Nederlanders dat mensen die een flink pensioen krijgen, minder AOW zouden moeten ontvangen.