AMSTERDAM - Gemeenten, provincies en waterschappen moeten net als de rijksoverheid bezuinigen om de tekorten kleiner te maken.

Dat staat in een wetsvoorstel dat minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De rijksoverheid moet het overheidstekort de komende jaren terugdringen om aan Europese regels te voldoen. De Jager wil vastleggen dat lagere overheden een 'gelijkwaardige inspanning' gaan leveren. Nu is alleen vastgelegd dat het tekort van provincies, gemeenten en waterschappen maximaal 0,5 procent van het bbp mag bedragen.

"De decentrale overheden moeten net als de rijksoverheid op zoek gaan naar mogelijkheden om te besparen", schrijft De Jager in een toelichting op de wet. "Zo kunnen ze besluiten om minder te investeren, bijvoorbeeld in provinciale wegen, of minder uit te geven aan lopende uitgaven, zoals uitgaven ten behoeve van personeel en subsidies."

Het tekort van de gehele overheid komt volgend jaar naar verwachting uit op 2,7 procent en moet in de jaren daarna verder worden teruggebracht.

Begrotingsbeleid

In het wetsvoorstel staan verder de huidige afspraken over het begrotingsbeleid. Daarover worden tot nu toe aan het begin van elke kabinetsperiode afspraken gemaakt. De Jager gaat de regels nu wettelijk vastleggen, zodat ook toekomstige kabinetten gedwongen zijn 'degelijk begrotingsbeleid' te voeren. Dat gebeurt op verzoek van de Tweede Kamer.

De regels houden onder meer in dat inkomsten en uitgaven gescheiden zijn: meevallers bij de inkomsten mogen niet worden gebruikt voor extra uitgaven, maar gaan naar aflossing van de staatsschuld. Tegenvallers bij de inkomsten leiden niet meteen tot extra bezuinigingen. Deze afspraken staan ook wel bekend als de zalmnorm, naar voormalig minister van Financiën Gerrit Zalm.