Het Belastingplan 2013 bevat voor je onderneming een belangrijke fiscale deadline: de btw-verhoging per 1 oktober 2012.

Het algemene (hoge) btw- tarief wordt per 1 oktober gewijzigd van 19 procent naar 21 procent. “Het is daarom van groot belang een aantal btw-gerelateerde aspecten van de onderneming door te lichten, zodat deze tariefsverhoging geen kostenpost voor u gaat vormen”, waarschuwt belastingadviseur Jeroen van Dijk van Koppel Belastingadviseurs.

Welk tarief moet wanneer gefactureerd worden?
“De hoofdlijn is als volgt: Indien u op of na 1 oktober 2012 een goed levert of een dienst verricht waarvoor het algemeen btw-tarief geldt, dient je in beginsel over de volledige vergoeding 21 procent btw in rekening te brengen. Voor 1 oktober geldt het 19 procenttarief.”

“Voor doorlopende prestaties, zoals het verlenen van licenties en abonnementen op diensten, zoals detachering, telecommunicatiediensten en verzekeringen, die zijn gestart voor 1 oktober 2012 en doorlopen na 30 september 2012 geldt het nieuwe tarief alleen voor het deel van de prestaties, dat plaatsvindt na 30 september 2012. Deze periodes dienen gesplitst te worden en er dienen aanvullende facturen te worden uitgereikt aan de klant.”

Hoe moeten de 2 procent extra btw gefactureerd worden?
“Als gevolg van de komende btw-verhoging kan het zijn dat je voor nog te leveren prestaties, die al wel zijn gefactureerd, een aanvullende factuur van 2 procent btw moet versturen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn met servicecontracten waarbij een jaarfactuur is gefactureerd en nog over een deel 21 procent btw moet worden gefactureerd."

“Dit kan je doen door voor het deel nog te leveren prestaties van na 1 oktober een factuur te maken met negatieve bedragen tegen 19 procent en positieve bedragen tegen 21 procent. Vermeld telkens duidelijk de betreffende tijdvakken in de facturatie om het juiste tarief toe te passen.”

“Besluit je om niet aanvullend te factureren dan ben je toch verplicht om het verhoogde tarief van 21 procent af te dragen in plaats van het lagere 19 procenttarief dat u in rekening heeft gebracht. Let er op dat deze tariefsverhoging dan wel ten laste gaat van uw resultaat."

Het Ministerie van Financiën publiceerde onlangs ook een lijst met belangrijke vragen en antwoorden