PARIJS - De landbouwsubsidies in de rijkere landen zijn vorig jaar gedaald tot het laagste niveau ooit gemeten. Dat maakte de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) woensdag bekend.

Boeren in de 34 lidstaten van de OESO ontvingen vorig jaar in totaal 252 miljard dollar aan subsidies. Daarmee vormden de subsidies 19 procent van de totale inkomsten van de boeren, tegen 20 procent in 2010.

Aan het begin van de metingen, midden jaren 80, maakten subsidies nog 37 procent uit van de totale inkomsten.

Volgens de OESO komt de daling vooral door de stijgende prijzen op de wereldmarkt, in plaats van door een echte verandering van beleid. Door de hogere prijzen waren er minder subsidies nodig om de inkomens van boeren te ondersteunen.

Verstoring

De OESO ziet zeker de helft van de huidige subsidies als een verstoring van de markt. Dit geldt volgens de denktank vooral voor subsidies die de productie stimuleren.

Steun moet zich volgens de organisatie vooral richten op het verbeteren van de manier waarop de agrarische productie plaatsvindt, het versterken van de concurrentiekracht van boeren en het duurzaam gebruik van grondstoffen.

Inkomen

Het belang van subsidies loopt wereldwijd sterk uiteen. In Nieuw-Zeeland, Australië en Chili vormen overheidsbijdragen nog geen 5 procent van het inkomen van boeren. In de Verenigde Staten liggen de subsidies met 9 procent van het inkomen ook ruim onder het niveau van de bijstand in de Europese Unie. Die bedroeg vorig jaar 20 procent van het agrarische inkomen.

In Noorwegen zijn de landbouwsubsidies relatief het meest royaal. Daar bestond vorig jaar 60 procent van het boereninkomen uit subsidies. In Zuid-Korea, Japan en Zwitserland bestond meer dan de helft van de agrarische inkomsten uit overheidssteun.

Verdwenen

Volgens voorzitter Albert Jan Maat van brancheorganisatie LTO Nederland zijn alle marktverstorende subsidies in Europa inmiddels wel verdwenen. Volgens hem houdt de overheid echter zeker een rol bij het stimuleren van de voedselproductie in de toekomst.

''We moeten met minder energie en minder grondstoffen de voedselproductie wereldwijd zien te verdubbelen. Daar moet een goed systeem voor worden verzonnen, dat zich richt op innovatie en de focus op produceren voor de laagste prijs loslaat. Iedereen moet een eerlijke deal krijgen.''