AMSTERDAM – Bedrijven zijn tussen 2006 en 2011 bijna twee keer zoveel gaan declareren voor de afdrachtvermindering onderwijs. In 2006 werd nog 201,7 miljoen euro geclaimd door bedrijven. In 2011 verdubbelde dat bijna naar 387,4 miljoen euro.

Dit blijkt uit onderzoek van Bureau Regioplan in opdracht van het ministerie van OCW.

De Wet afdrachtvermindering onderwijs werd in 1996 ingesteld om onder andere bedrijven te stimuleren werknemers opleidingen te laten doen.

Opvallend is dat het effect van de regeling niet aan te tonen is. Een meerderheid van de bedrijven geeft aan dat de fiscale stimulans maar een beperkte of geen rol heeft gespeeld.