DEN HAAG - De overheid slaagt er met bezuinigingen en hogere belastingen in haar tekort volgend jaar aan de Europese regels te laten voldoen.

Ondertussen is er echter te weinig aandacht voor het stimuleren van de economische groei. Dat stellen economen in reactie op de miljoenennota die dinsdag werd gepresenteerd.

''Economisch gezien is het ongelukkig om de lasten nu zo sterk te verzwaren'', aldus hoogleraar economie Lans Bovenberg. ''Politiek gezien is het onvermijdelijk, het tekort moet volgens de Europese afspraken lager uitkomen dan 3 procent. Maar er is te weinig aandacht voor het herstellen van de groei op korte termijn, daardoor wordt het moeilijk de financiën op orde te houden.''

Om de begroting op orde te kunnen houden, moeten maatregelen worden genomen die de investeringen van bedrijven en de uitgaven van consumenten stimuleren, stelt Bovenberg dan ook. De Tilburgse econoom denkt daarbij aan plannen die banken in staat stellen meer krediet te verlenen en die huiseigenaren met een restschuld de mogelijkheid geven die mee te financieren bij de aankoop van een nieuw huis.\

Pensioenstelsel

De overgang naar een nieuw pensioenstelsel kan verder de constante dreiging van forse kortingen op de pensioenen weghalen. ''Die problemen liggen de Nederlands economie zwaar op de maag. Als daar geen oplossing voor komt, dreigt het tekort al snel weer verder op te lopen en moet opnieuw worden bezuinigd.''

Ook ING-hoofdeconoom Charles Kalshoven betreurt de timing van de bezuinigingen. ''Het is uit economisch oogpunt beter om het nu rustig aan te doen. Een tekort van 3 procent in 2013 is veel minder belangrijk voor de lange termijn dan het verbeteren van het groeivermogen van de economie.

Bezuinigingen

De bezuinigingen dreigen te zorgen voor een structureel hogere werkloosheid, waardoor de belastinginkomsten afnemen en de gevolgen voor de schatkist averechts uitpakken.''

De Europese afspraken dwingen Nederland echter volgend jaar al tot een tekort van minder dan 3 procent, beseft Kalshoven. ''Als Nederland zich als kernland niet aan die afspraak houdt, kan opnieuw onrust op de markten ontstaan. Nederland kan wat dat betreft beter olie op de golven gooien dan olie op het vuur. Als kleine open economie hebben we er geen baat bij om de eurocrisis te voeden.''