DEN HAAG - Minister Jan Kees de Jager (Financiën) heeft dinsdag op Prinsjesdag in de Tweede Kamer de begroting voor volgend jaar gepresenteerd. In totaal is er een bezuiniging van 12,4 miljard euro in opgenomen.

Een overzicht van de belangrijkste punten:

- Het begrotingstekort bedraagt 2,7 procent

- De koopkracht daalt gemiddeld 0,75 procent

- De werkloosheid stijgt naar 5,75 procent

- De AOW-leeftijd gaat volgend jaar met 1 maand omhoog, daarna in stapjes naar 66 jaar in 2019

- Soepeler ontslagrecht en lagere ontslagvergoeding vanaf 2014

- Werkgevers draaien vanaf 2014 op voor kosten eerste 6 maanden WW

- De rollator verdwijnt uit het basispakket

- Eigen risico zorg omhoog naar 350 euro

- Eigen bijdrage van 7,50 euro voor dag in ziekenhuis

- De renteaftrek voor aflossingsvrije hypotheken verdwijnt

- Overdrachtsbelasting blijft op tarief 2 procent

- Terugdraaien bezuiniging passend onderwijs

- Afschaffen onbelaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

- Bevriezing salarissen ambtenaren, politici, hoge colleges van staat

- Verdubbeling bankenbelasting

- Hogere accijnzen tabak, alcohol, frisdrank