DEN HAAG - Het kabinet blijft komend jaar inzetten op mogelijkheden om de economische groei te versterken. Zo is er 2,8 miljard euro beschikbaar om de topsectoren van de Nederlandse economie verder uit te bouwen.

Uit de dinsdag gepresenteerde begroting voor 2013 blijkt dat bedrijven uit de negen deelgebieden die zijn aangewezen als topsector (logistiek, life sciences, hightech, creatieve industrie,energie, water, chemie, tuinbouw en agrofood) zelf 1,8 miljard euro bijdragen aan onderzoek naar vernieuwende producten en diensten.

Het kabinet wil doorgaan met het versterken van het groeivermogen, omdat dat ''bijdraagt aan een veerkrachtige economie, die ook in een onzekere tijd kan inspelen op kansen in opkomende markten''.

Om die ambities internationaal kracht bij te zetten, organiseert het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovate (EL&I) vooral handelsmissies naar landen waar ondernemers uit de topsectoren groeikansen zien.

Bedrijven

Verder worden regelingen uitgebreid voor bedrijven die ondanks de economische tegenwind groeikansen zien. Vooral kleine, innovatieve bedrijven en starters blijken in de praktijk moeite te hebben om financiering te vinden.

Economische Zaken breidt daarom het innovatiefonds MKB+ uit en verhoogt het bedrag voor de borgstelling mkb-kredieten (BMKB) tot 1 miljard euro. Daardoor staat de overheid garant voor een deel van de leningen die bedrijven aangaan bij banken of andere financiers.

Ook is het de bedoeling dat ondernemers minder tijd kwijt zijn met de administratie: er wordt voor bijna 110 mijoen euro geschrapt in onnodige regels en bureaucratie.

Energie

Voor het opwekken van duurzame energie heeft het ministerie komend jaar 1,4 miljard euro gereserveerd voor de zogeheten SDE+-regeling, die de productie van duurzame energie stimuleert.

Particulieren die zelf in hun energiebehoefte willen voorzien en zonnepanelen kopen, kunnen ook in 2013 een deel van het aankoopbedrag terugkrijgen. Op het departement is daarvoor 30 miljoen euro gereserveerd.