In oktober wordt de tweede Nord Stream gasleiding in gebruik genomen. Door deze twee leidingen stroomt straks 55 miljard kubieke meter gas per jaar ongehinderd naar West-Europa en kunnen vraag en aanbod van gas in Nederland beter op elkaar worden afgestemd.

Een breed lachende Mark Rutte drukte vorig jaar november samen met andere prominenten als Angela Merkel en Dmitri Medvedev de knop in van de Nord Stream-gasleiding. Sindsdien is er hard gewerkt aan een tweede leiding. Die wordt in oktober in werking gesteld.

Deze tweede leiding loopt parallel aan de eerste en zorgt voor een verdubbeling van de transportcapaciteit. Met zijn 1222 kilometer lengte is de Nord Stream de langste onderzeese gasleiding ter wereld, al scheelt het maar 60 kilometer met de nummer twee, de Langeled-leiding, die Groot-Brittannië van Noors gas voorziet.

De pijpleiding loopt van het Russische Vyborg naar de Duitse kustplaats Greifswald, dwars over de bodem van de Baltische Zee, waar de gasbuis de ruimte deelt met haring en kabeljauw.

Het Nederlandse constructiebedrijf Boskalis heeft nog zijn steentje bijgedragen aan de aanleg van Nord Stream. En dat kan best heel letterlijk genomen worden. Boskalis heeft namelijk het solide bed van stenen gestort, waarop de leiding rust.

Dit kon trouwens pas gebeuren toen duikers alle onontplofte bommen en andere schadelijke rotzooi van de bodem hadden gelicht, die er in de Tweede Wereldoorlog en ook daarna terecht was gekomen.

Vertakkingen

Bij Greifswald komt de Nord Stream aan land. Van daar vertakt die naar het westen en naar het zuiden. Via de westelijke tak, de NEL (Norddeutsche Erdgasleitung), bereikt een deel van het Russische aardgas uiteindelijk Nederland.

Nord Stream moet de gaslevering uit Rusland zekerder maken. Veel Russisch gas kwam – en komt trouwens nog steeds – via Oekraïne West-Europa binnen. Maar deze landen lagen de afgelopen jaren regelmatig met elkaar in de clinch over betalingen, wat erin resulteerde dat Rusland de gastoevoer afkneep, met alle gevolgen van dien in de rest van Europa.

Rutte

Maar wat deed Mark Rutte daar vorig jaar tussen al die wereldleiders en andere prominenten? Heel simpel, de Nederlandse staat heeft, via het staatsbedrijf Gasunie, een belang genomen in de Nord Stream. De meerderheid (51 procent) in het project is via Gazprom in Russische handen.

Duitsland is ook goed vertegenwoordigd, door een belang van twee keer 15,5 procent van de energiebedrijven Winthershall en E.ON Ruhrgas. Frankrijk (GDF Suez) en Nederland (Gasunie) brokkelen ieder voor 9 procent in de melk. In de NEL heeft Gasunie zelfs een belang van 20 procent.

Gasrotonde

De reden achter dit belang is tweeledig. Ten eerste wil Nederland verzekerd zijn van gas, ook als straks de gastoevoer uit Slochteren vermindert. Daarnaast moet Nederland een ‘gasrotonde’ worden.

Dat houdt in dat er via verschillende kanalen gas Nederland in kan stromen en ook weer Nederland kan verlaten. Op die manier kan Nederland een internationale handelsplaats van gas worden.

Maar dat zijn vergezichten. Wat betekent die tweede buis van de Nord Stream nu concreet voor Nederland? Per jaar zal vanaf oktober 150 miljoen kubieke meter extra gas Nederland binnen stromen.

Om een beeld te geven; dat staat gelijk aan het jaargebruik van 90.000 huishoudens. Door deze toegenomen capaciteit kan het aanbod beter op de vraag worden afgestemd.

Meer weten over slim energie inkopen?