UTRECHT - Onderwijsinstelling Amarantis heeft jarenlang de financiële situatie rooskleuriger voorgesteld dan die feitelijk was.

Door te schuiven met posten op de balans en door bepaalde kosten in een ander jaar te boeken dan waarin de uitgaven gedaan waren, leken de jaarcijfers mooier dan ze waren. Dat schrijft het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb) vrijdag.

''Er zijn inderdaad bepaalde boekhoudkundige keuzes gemaakt'', bevestigde René s'Jacob, lid van het college van bestuur van Amarantis vrijdag. ''Je kan je afvragen of dat de goede keuzes waren, maar ze vielen altijd binnen de richtlijnen van de jaarverslaggeving. We hebben niets onwettigs gedaan.''

Met de jaarrekening van 2011 heeft Amarantis volgens s'Jacob schoon schip gemaakt, wat zo'n 19 miljoen euro heeft gekost. ''We hebben ons verlies genomen, het is een groot bedrag, maar we kunnen nu weer verder.'' 

Een commissie doet momenteel onderzoek naar de oorzaak van de financiële problemen bij Amarantis. Doel is in kaart te brengen welke beslissingen van het college van bestuur van Amarantis hebben geleid tot de dramatische situatie bij de school.

Ook wordt gekeken naar de rol van de intern toezichthouder. De handelwijze van de accountant, de Inspectie van het Onderwijs en het ministerie worden tevens onder de loep genomen.

Zwaar weer

Het eindrapport van deze commissie is naar verwachting in oktober af. Daarin moeten aanbevelingen staan voor de minister van Onderwijs om in de toekomst gelijksoortige financiële problemen in het onderwijs te voorkomen.

De onderwijskolos, die Amarantis met ruim 30.000 leerlingen in het middelbaar en beroepsonderwijs was, kwam eind 2011 in acute financiële problemen. Een interim-voorzitter stelde orde op zaken en knipte de instelling op in vijf delen. Ook moesten 250 medewerkers vertrekken. De minister kondigde toen aan dat de kwestie zou worden onderzocht.