AMSTERDAM - Door een versoepeling van de regels lijkt een grootschalige pensioenverlaging die volgend jaar zou ingaan deels van de baan.

De kans is groot dat een rente-aanpassing die sinds dinsdag voor verzekeraars geldt, eind dit jaar al op pensioenfondsen wordt toegepast. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken donderdag in het Financieele Dagblad.

Minister van Sociale Zaken Henk Kamp (VVD) wil op een andere manier berekenen hoeveel vermogen pensioenfondsen te besteden hebben.

Als wordt gerekend volgens de aangepaste rekenmethode heeft pensioenfonds Zorg en Welzijn bijvoorbeeld een dekkingsgraad van 107 procent in plaats van de huidige 97 procent.

Grens

Daarmee is het pensioenfonds in een klap boven de vereiste grens van 105 procent en zijn strenge maatregelen niet meer nodig.

De dekkingsgraad geeft aan of een pensioenfonds genoeg inkomsten heeft om de pensioenen in de toekomst uit te betalen. De soepelere regels voor verzekeraars leidden dinsdag tot koerswinsten voor SNS Reaal en Delta Loyd.

Lage dekkingsgraad

Veel pensioenfondsen hebben op dit moment een te lage dekkingsgraad. Dat betekent dat ze op lange termijn niet genoeg geld hebben om aan hun verplichtingen te voldoen.
Oorzaak van de malaise is onder meer de lage rentestand, waardoor de beleggingen van de fondsen minder waard zijn. Diverse fondsen hebben laten weten hun pensioenen volgend jaar waarschijnlijk te moeten verlagen.

Kamp heeft onlangs een verandering van de pensioenspelregels aangekondigd. Dat is nodig omdat de fondsen te maken hebben met onzekere financiële markten en een stijgende levensverwachting. De Tweede Kamer moet nog akkoord gaan met de nieuwe spelregels.