AMSTERDAM – Nederlandse ondernemers staan positief tegenover Europa. Ruim 80 procent van de ondernemers noemt Europa ‘essentieel voor de welvaart van Nederland’.

Dat is althans de conclusie van de stemwijzer van MKB Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en een aantal andere brancheorganisaties. Ruim 13.000 ondernemers vulden de 15 stellingen van Ondernemersstem.nl in.

Bijna 75 procent van de ondernemers vindt dat de eurozone versterkt moet worden door een Europese bankenunie, waarvoor woensdag de eerste stap is gezet.

Belastingen

Ruim 90 procent van de ondernemers is tegen verhoging van de belastingen voor het bedrijfsleven. Een bijna even groot percentage vindt dat de overheidsbureaucratie in Nederland moet worden beperkt, door het aantal overheidslagen te reduceren.

Verder is twee derde van de ondernemers voor vergroening van het belastingstelsel. Volgens het bedrijfsleven mag milieuvervuiling en grondstoffengebruik zwaarder worden belast en de belasting op arbeid juist omlaag.

De huidige duur van de WW mag verkort worden, antwoordt 60 procent van de ondernemers.

Eigen risico

De meerderheid van de ondernemers staat positief tegenover het topsectorenbeleid en wil dat het innovatiebeleid onder het volgende kabinet wordt voortgezet.

Over het eigen risico in de zorg is het bedrijfsleven ten slotte verdeeld. 42 Procent van de ondernemers vindt dat het eigen risico voor iedereen omhoog moet terwijl 45 procent juist vindt van niet.