AMSTERDAM - De Europese Centrale Bank (ECB) moet vanaf begin volgend jaar toezicht houden over alle banken in de zeventien eurolanden.

Dat staat in het woensdag gepresenteerde voorstel van de Europese Commissie voor een bankenunie.

Het voorstel voorziet in één speciale toezichthouder op alle circa 6000 banken in de eurolanden. Deze instantie zou een agentschap van de Europese Centrale Bank (ECB) moeten worden, die volledig los komt te staan van de huidige belangrijkste taak van de ECB: het toezien op de prijsstabiliteit in de eurolanden.

De nieuwe toezichthouder zal per 1 januari 2013 beginnen met de controle van banken die de ECB ''naar eigen goeddunken'' kiest. Te denken valt aan de banken die publiek geld hebben ontvangen of hebben gevraagd om overeind te blijven.

Een half jaar later gaat de toezichthouder in ieder geval de grootste en belangrijkste banken, de zogeheten systeembanken, controleren. Op 1 januari 2014 zouden alle banken onder toezicht moeten staan.

Boetes

De toezichthouder moet de macht krijgen om financiële instellingen een boete op te leggen en banklicenties af te geven - en ook weer af te nemen. Grote fusies tussen financiële instellingen en acquisities moeten als het aan de commissie ligt ook voortaan langs de Europese Centrale Bank.

De bedoeling van de voorstellen is om de sector zelf te laten opdraaien voor problemen en niet de belastingbetaler. Nu moeten landen zwakke banken financieel ondersteunen, waardoor ze zelf nieuwe schulden opbouwen.

Bankenunie

De oprichting van een enkele toezichthouder voor de hele eurozone is een belangrijke eerste stap op weg naar een Europese bankenunie. Door die unie moet er een gelijk speelveld komen voor de zesduizend banken in de zeventien landen. Veel analisten denken dat de oprichting hiervan een van de manieren is om de uit de aanhoudende schuldencrisis te komen.

Het plan van de Europese Commissie moet worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Europese Raad waarin alle 27 landen van de EU zijn vertegenwoordigd.

Twijfels

Onder meer Duitsland is geen voorstander van een algemene bankenunie. De ECB kan niet op alle banken in Europa letten, zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel woensdag. Berlijn wil dat de ECB alleen voor het toezicht op de grootste en belangrijkste banken verantwoordelijk wordt. ''Het gaat om de kwaliteit van toezicht, niet alleen om de kwantiteit'', aldus Merkel.

Ook minister van Financiën Wolfgang Schäuble hield een pleidooi voor efficiëntie. ''Puur praktisch gezien lijkt het onmogelijk voor de ECB om 6000 banken fatsoenlijk te volgen'', zei hij. De bewindsman herhaalde zijn oproep om alleen banken die voor de continuïteit van het financiële stelsel van belang zijn, onder het toezicht van de ECB te laten vallen.

Nederland

Nederland staat in eerste instantie niet negatief tegenover de plannen van de Europese Commissie voor een centraal toezicht op alle banken in de eurozone. Maar Nederland wil de plannen eerst nader bestuderen eer het instemt. ''Het is een proces van de lange adem'', aldus het ministerie van Financiën woensdag in een eerste reactie.

Streng toezicht is volgens Nederland ''essentieel'' om de vicieuze cirkel tussen staatsschulden en probleembanken te doorbreken. Volgens het ministerie van Financiën verkleint dit de kans dat banken in de toekomst in de problemen komen.