AMSTERDAM – Nederlanders sparen in vergelijking met inwoners van andere Europese landen het meest voor een pensioen. Het merendeel van de Nederlanders is dan ook niet bezorgd dat het niet voldoende geld zal hebben om met pensioen te gaan.

Dit blijkt uit een onderzoek van ING in 12 Europese landen.
De bank ondervroeg in ieder land 1000 respondenten in hoeverre ze naast door de overheid beschikbaar gestelde tegoeden zelf of via een werkgever sparen voor hun pensioen.

Dit spaargedrag is het sterkst in Noord-Europese landen als Nederland, Duitsland en België. Maar Nederland spant de kroon: bijna 70 procent van de respondenten zegt zelf te sparen voor het pensioen.

Zorgen

Dit heeft effect op de zorgen die onder Nederlanders heersen over het pensioen. Waar in bijna alle landen mensen het merendeel bezorgd is dat ze niet voldoende geld zullen hebben om met pensioen te kunnen gaan, zijn Oostenrijk en Nederland de enige landen waar de groep mensen die hier niet bezorgd over is groter is dan de groep die hier wel zorgen over heeft.
In Spanje, Italië en Frankrijk is juist meer dan de helft van de mensen hier bezorgd over.

Levensstandaard

Wel spannen Nederlanders met meer dan 60 procent de kroon in het denken dat we op latere leeftijd met pensioen kunnen gaan, als gevolg van de financiële crisis. Ook Italianen (45 procent) en Fransen (ruim 35 procent) denken dit vaak.

In alle landen heerst de mening dat diegenen die nu al met pensioen zijn een betere levensstandaard hebben dan de mensen die nog met pensioen moeten.