AMSTERDAM – De omzet van assurantietussenpersonen zal in 2013 verder afnemen door het provisieverbod en verlies van marktaandeel, zo verwacht ING dinsdag.

Assurantietussenpersonen hebben al een paar jaar te maken met krimpende omzetten. In 2011 nam de omzet zelfs af met dubbele cijfers.

Tussenpersonen hebben te kampen met verzadiging van de verzekeringsmarkt, een afnemend marktaandeel en de vastgelopen huizenmarkt.

Provisieverbod

Sinds dit jaar is daar het provisieverbod bij gekomen. Dit houdt in dat verzekeraars voor nieuwe schadeverzekeringscontracten geen bonussen meer mogen verstrekken aan de tussenpersonen voor het realiseren van een bepaalde omzet of productie.

Op 1 januari 2013 gaat het provisieverbod ook gelden voor complexe financiële producten, hypothecair krediet, betalingsbeschermers, overlijdensrisicoverzekeringen, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, uitvaartverzekeringen en dienstverlening onder het nationaal regime MiFID.

Verdienmodel

Financiële dienstverleners moeten hun verdienmodel daarop aanpassen. Zij krijgen geen provisie meer, dus zullen ze hun klanten een rekening moeten gaan sturen voor advies en bemiddeling. Dit kan een van tevoren afgesproken bedrag of een uurtarief zijn.

Als gevolg van het nieuwe model krijgen assurantietussenpersonen teruglopende marges en inkomsten voor hun kiezen. ING verwacht dan ook dat het aantal tussenpersonen verder zal afnemen.