Vaste lezers weten het: ik coach en train voor een Stichting , Skyway, die internationaal muziekevenementen voor doven en horenden organiseert.

Door Sanne Nuij van Arnhem

Kort samengevat: ik doe van alles wat mij uitdaagt, inspireert, ik ontdek mezelf opnieuw; door de ogen van iemand die niet kan horen.

De ondernemer in mij dacht: is deze inspiratie, deze energie, ook om te zetten naar een nuttige bijdrage voor bedrijven?

Possibilizers in opleiding

En nou juist dát zorgde ervoor dat ik onlangs de kans kreeg om Skyway Academy op te richten: een organisatie die, vanuit het gedachtegoed van Skyway, mensen opleidt tot possibilizer. Possibilizers zijn mensen die denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Inmiddels verzorgden wij al een workshopdag voor mensen uit het bankwezen, een “lichaamstaal in beweging” workshop voor diverse partijen, een trainingsdag over interculturaliteit en perspectieven voor een onderwijsinstelling en een multizintuigelijk “ontdek je gekje” seminar waar luisteraars ontdekten wat hen speciaal en heel bijzonder maakte. En wat hebben wij een plezier gehad!

Dat komt, zo hoorden wij van de deelnemers terug, voor een groot deel voort uit de trainerscombinaties. Wat dacht je van een co-trainer die doof is, of een co-trainer met autisme, bijvoorbeeld? Daar is veel van te leren.

Stil vergaderen?

Een voorbeeld dat in een grote leasemaatschappij al is toegepast; laat een doof persoon een vergadering met horenden leiden, en er wordt niet door elkaar gepraat. Er wordt ondertussen geen mail gecheckt.

Waarom niet? Dan valt de communicatie weg; liplezen is dan onmogelijk. En trouwens, erg netjes is het ook niet... Deze nieuwe manier van werken zorgt voor win-win.

In de klas

Ook sarcastische intonatie is niet hoorbaar voor doven uiteraard. Inmiddels is het de medewerkers van een school al duidelijk geworden wat er gebeurt als je het één zegt, en het ander uitstraalt; dat zorgt voor verwarring.

De oplossing is zeggen wat je doen, en doen wat je zegt dus. Het resultaat van deze feedback van de niet-horende-maar-extra-goed-observerende trainer? Blije collega’s, blije leerlingen. Win-win!

Laten we deze dag gezamenlijk als possibilizer ervaren. Welke onverwachte mogelijkheden zie jij vandaag?

Sanne Nuij van Arnhem is eigenaar van "Coach in de Keuken", een trainingsbureau dat persoonlijke ontwikkeling en smaak combineert. Sanne is ook te vinden op Twitter.