BERLIJN - Het aantal Duitsers dat werkt voor een zeer laag loon neemt toe. Van alle werknemers werkte 20,6 procent in 2010 voor zo'n loon, wat nog 18,7 procent was in 2006. Daarmee wordt een langdurige trend voortgezet, aldus de Duitse krant Die Zeit maandag.

Onder een laag loon verstaat het bureau een salaris dat minder dan twee derde van het gemiddelde bedraagt. In 2010 lag de grens op 10,36 euro per uur.

De toename komt onder meer omdat de werknemers vaker in deeltijd moeten werken. De meeste van deze laagbetaalden zijn te vinden in de taxi- en schoonmaakbranche.