AMSTERDAM - Accountants moeten voortaan een gedetailleerder oordeel vellen over de bedrijven waar zij de boeken van controleren.

In de controleverklaring, waarmee accountants de jaarrekening van een bedrijf goedkeuren, moet de accountant voortaan uitleggen in hoeverre het betreffende bedrijf levensvatbaar is.

Dat staat in een consultatiedocument van de internationale brancheorganisatie voor accountants IAASB, meld Het Financieele Dagblad maandag. Op dit moment is de controleverklaring een sjabloon, waarop de accountant alleen aangeeft de boeken van de klant te hebben goedgekeurd.

In de toekomst moet er veel meer bedrijfsspecifieke informatie in komen te staan, wat onder meer beleggers meer houvast moet bieden.

Onder vuur

Accountants liggen de laatste tijd onder vuur, omdat zij de boeken van bedrijven dikwijls onvoldoende kritisch zouden beoordelen. Zo merkte accountant KPMG de derivatenzwendel bij woningbouwcorporatie Vestia jarenlang niet op.

De Europese Commissie wil het bedrijven verplicht stellen om de paar jaar van accountant te wisselen om de onafhankelijkheid van de boekencontrole te waarborgen.