AMSTERDAM – Arbeid wordt flexibeler en werknemers worden gestimuleerd om langer door te werken als het aan de politieke verkiezingsprogramma’s ligt. Dat concludeert salarisdienstverlener ADP op basis van een inventarisatie.

ADP nam de programma’s van VVD, SP, PVV, PvdA, CDA en D66 onder de loep. Hoewel het nog de vraag is welke voorgestelde veranderingen daadwerkelijk doorgaan, verwacht ADP dat Nederland aan "de vooravond staat van enkele grote veranderingen op het gebied van verloning en HR".

Een greep uit de bevindingen van de salarisdienstverlener:

- De VVD wil dat werkgevers de mogelijkheid krijgen om tot vijf jaar lang tijdelijke contracten te bieden, terwijl de PvdA wil dat er na één tijdelijk contract een vaste aanstelling volgt.

- De VVD, SP, PvdA en CDA willen flexibel werken stimuleren. De SP en het CDA willen bijvoorbeeld meer mogelijkheden voor ouders om werk en zorg te kunnen combineren. Het CDA wil het kraamverlof voor vaders verlengen van twee naar vijf dagen.

Oudere werknemers

- Het CDA en D66 willen er met maatregelen voor zorgen dat werkgevers meer ouderen in dienst nemen. De partijen willen oudere werknemers bovendien fiscale voordelen op hun inkomstenbelasting geven om zo langer doorwerken te stimuleren.

- Als het aan de PVV ligt, blijft de AOW-leeftijd 65 jaar. De SP wil tot 2020 vasthouden aan die leeftijd, terwijl de overige partijen voor een geleidelijke verhoging zijn.

- De VVD en SP willen het voor werkgevers aantrekkelijker maken werknemers met een beperking aan te nemen.

Forensentaks

- Met uitzondering van D66 en het CDA willen alle partijen de onbelaste vergoeding van het woon-werkverkeer behouden.

- De SP wil de belastingopbrengsten verhogen door te investeren in de Belastingdienst in plaats van te bezuinigen. De PVV wil het UWV afschaffen en de gemeenten deze taken toespelen.

Salarissen

- De PvdA en de SP willen de topsalarissen in de publieke sector aan banden leggen. De SP is voorstander van een wettelijk verbod op bonussen in de financiële sector.

- De SP wil mensen die meer dan 150.000 euro verdienen voortaan 65 procent belasting laten betalen over het deel dat daar boven komt. Ook de PvdA is voorstander van een ‘toptarief’ van 60 procent van het brutoloon boven de 150.000 euro. Het CDA is ook voor een solidariteitsheffing voor topinkomens.

- De SP wil de minimumjeugdlonen vanaf 18 jaar op termijn gelijktrekken aan het minimumloon en een verbod op stukloon, zoals bij postbodes soms het geval is.