DEN HAAG - Wiebe Draijer, die donderdag is aangetreden als nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), heeft de vakcentrale FNV opgeroepen snel orde op zaken te stellen.

''Voor een evenwichtig overleg is het in ons aller belang dat de FNV voldoende tijd en ruimte krijgt om zijn interne herstel op orde te krijgen'', zei hij donderdag in zijn aanvaardingsrede.

''Ik zou echter de bestuurders binnen de vakbeweging willen oproepen dit constructief en voortvarend op te pakken, gegeven de tijdsdruk die op een aantal van de sociaaleconomische vraagstukken rust.''

Binnen de FNV brak vorig jaar een hevig conflict uit toen voorzitter Agnes Jongerius een pensioenakkoord sloot met werkgevers en kabinet. De affaire leidde tot het vertrek van Jongerius en een hervormingsproces onder leiding van PvdA-politica Jetta Klijnsma.

Dat moet een einde maken aan de machtsstrijd tussen de afzonderlijke bonden binnen de vakcentrale. Draijer hoopt dat de vernieuwde vakbeweging hierdoor binnenkort weer volop deelneemt aan het overleg op nationaal niveau.

McKinsey

De nieuwe SER-voorzitter, afkomstig van adviesbureau McKinsey, verklaarde zich ''een fan van de overlegeconomie''. Volgens hem zou het Nederlandse overlegmodel in aanmerking moeten komen voor een Nobelprijs voor 'public governance'.

Draijer moest echter constateren dat de polder gebukt gaat onder problemen. ''Op een aantal belangrijke terreinen is het niet gelukt baanbrekende adviezen tot stand te brengen.''

Toch voorziet hij voor de SER een belangrijke rol om de overlegeconomie te vernieuwen. Hij wees op problemen als de vergrijzing en de woningmarkt die snel aangepakt dienen te worden.

Kamp

Draijer toonde zich tevreden dat minister Henk Kamp van Sociale Zaken heeft laten weten een reeks adviesaanvragen te doen aan de SER. Hij hoopt dat het komende kabinet ook kiest voor het overlegmodel. Wel noemde hij het wenselijk dat het kabinet niet ''selectief winkelt'' in de adviezen.

Kamp zei dat het kabinet graag advies wil over de toekomst van de arbeidsmarkt en het ontslagrecht. Plannen voor versoepeling van het ontslagrecht hebben de afgelopen jaren voor grote onenigheid gezorgd tussen werkgevers en de vakbeweging in de SER.

Commandeur

Alexander Rinnooy Kan is donderdag bij zijn afscheid als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) benoemd tot commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Minister Kamp maakte bekend dat koningin Beatrix Rinnooy Kan deze hoge onderscheiding voor mensen met bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard voor de samenleving heeft toegekend.