DEN HAAG - Minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) heeft extra moeite met de salarissen van de bazen van sommige kleinere corporaties.

Die vindt ze nogal eens 'ongepast'. De verhouding tussen de omvang van de corporatie en salaris is her en der behoorlijk zoek, constateert de minister.

Uit onderzoek van het Financieele Dagblad bleek donderdag dat bijna een derde van de directeuren van woningcorporaties in 2011 een salaris verdiende dat boven de Balkenendenorm ligt.

Er werden 285 directeuren onderzocht, van wie er 83 meer verdienden dan de norm. Het beeld in de krant komt volgens het ministerie 'grosso modo' overeen met wat het departement bekend is doordat corporaties overschrijdingen van de norm moeten melden.

Acht bestuurders, van wie drie bij de Amsterdamse corporatie Ymere, komen uit op een salaris van ruim 300.000 euro per jaar. Thom Aussems, van de relatief kleine corporatie Stichting Trudo (6218 woningen), ontving in 2011 volgens de krant 368.857 euro.

Normering

Momenteel ligt er het wetsvoorstel 'normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector' bij de Eerste Kamer. Als die wordt aangenomen, zijn salarissen boven de norm niet meer toegestaan in nieuwe gevallen.

De wet biedt ook de mogelijkheid om een aparte regeling te maken met lagere maxima voor kleinere of minder complexe organisaties. Spies hoopt dat de wet nog op 1 januari kan ingaan.

De brancheverenigingen van commissarissen en directeuren van woningcorporaties lieten vorig jaar weten dat van de nieuw aangetreden bestuurders niemand meer dan de Balkenendenorm verdient.

Salariscode

Sinds juli 2010 geldt een salariscode voor de sector. Hoe groter de corporatie, hoe meer een directeur mag verdienen. Bestuurders mogen overigens ook volgens de nieuwe code meer dan de norm verdienen.

De vereniging van woningcorporaties zegt dat alle nieuwe contracten voldoen aan de code en dalen de beloningen daardoor. Het is volgens de organisatie echter niet mogelijk om in te grijpen in contracten die voor juli 2010 zijn afgesloten.