SYDNEY - De Australische economie is in het tweede kwartaal minder sterk gegroeid dan in de eerste 3 maanden van dit jaar.

De afzwakking in China en de problemen in Europa hadden hun weerslag op de economische ontwikkeling van Australië. Dat blijkt uit cijfers die woensdag werden gepubliceerd.

De groei bedroeg 0,6 procent op kwartaalbasis, tegen 1,4 procent in het voorgaande kwartaal. Op jaarbasis bedroeg de groei van de Australische economie 3,7 procent. In het eerste kwartaal was dit nog 4,3 procent.

De binnenlandse vraag in Australië was sterk. De waarde van de export stond echter onder druk door de lagere prijzen voor ijzererts, het belangrijkste Australische exportproduct. Economen verwachten dat de Australische economie in de tweede helft van dit jaar verder zal afzwakken.