AMSTERDAM - De handel van derivaten door woningcorporaties wordt vanaf 1 oktober aan banden gelegd. Corporaties mogen deze producten niet meer doorverkopen en derivaten waarmee wordt gespeculeerd op rentedalingen worden verboden.

Dat maakt minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) woensdag aan de sector bekend.

De minister wil hiermee voorkomen dat het debacle met Vestia zich kan herhalen. Die corporatie speculeerde als een soort professioneel handelshuis met allerlei soorten risicovolle derivaten. De woningbouwvereniging kwam vervolgens in grote geldnood toen ruim twee miljard euro aan onderpand moest worden gestort bij de banken.

Onder de nieuwe beleidsregels van het ministerie mogen corporaties nog maar twee soorten derivaten afsluiten, die alleen risico's voor een hogere rente afdekken: payer swaps en rentecaps.

Corporaties dienen voor zowel nieuwe als oude derivaatcontracten voldoende geld aan te houden om eventuele bijstortingen te kunnen betalen, mocht de rente twee procent dalen.

Niet-professionele beleggers

Banken moeten van Spies gaan vastleggen dat zij corporaties als niet-professionele beleggers beschouwen. Door deze 'amateurstatus' heeft een bank een uitgebreide zorgplicht bij de verkoop van derivaten.

Ten slotte worden contracten waarin de toezichthouder op afstand wordt gehouden verboden. Bestaande derivatencontracten waarin dat wel staat, worden zo snel mogelijk afgestoten, schrijft de minister.

Spies kondigde in juni aan de regels voor derivaten aan te scherpen. Na Vestia bleken nog meer woningcorporaties in de problemen te zijn gekomen door de risicovolle producten. Spies legt nu vast dat derivaten alleen nog mogen worden gebruikt rond de financiering van woningbouw en niet meer voor speculatie.