UTRECHT - Werkgevers verwachten meer te gaan werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Op dit moment zegt 48 procent van de bazen te werken met mensen uit bijvoorbeeld de bijstand of sociale werkplaats die door een handicap, verslaving of lage opleiding niet direct zonder hulp aan de slag kunnen. In de toekomst denkt 58 procent dat te gaan doen. In veel gevallen zal dit gebeuren op tijdelijke basis, in flexcontracten en via detachering.

Dat blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in de septemberuitgave van het vakblad Werkt. van de brancheorganisatie van sociale werkvoorzieningsbedrijven Cedris. Aan het onderzoek hebben 411 werkgevers meegewerkt.

Cedris wil graag meer inzicht in de kansen van iemand die niet zomaar zelfstandig het minimumloon kan verdienen, omdat de politiek wil dat deze mensen meer aan de slag komen. Werkgevers denken dat de flexibele arbeidsmarkt deze groep meer kansen biedt.

De organisatie van sociale diensten, Divosa, constateerde eerder dit jaar al dat driekwart van de mensen in de bijstand die werk vinden, aan de slag komt in tijdelijke flexbaantjes.